Nové kódy partnerství

Setkání lidí, kteří se do hlouky věnují tématům vztahů nové doby. Jsou  to terapeuti, lektoři, průvodci, přednášející. Zároveň partneři a manželé.

Cítíme změnu, na planetě která se děje již několik let. Nejvíce to pociťujeme na našich vztazích. Je čas uzavírání karmických vztahů, kde jsme očistili jeden druhého, kde na místo lásky vládla manipulace, závislost a citové vydírání.

Je čas na nové vztahy v svobodě, vzájemné úctě a lehkosti. V pravdivosti svých pocitů a vzájemném přijetí jinakosti a jedinečnosti partnerově osobní cesty. S komunikací, která spojuje.

 

Zveme Vás:

Na setkání lidí, jejíchž se do hloubky věnují tématům vztahů nové doby. Jsou to terapeuti, lektory, průvodci, přednášející. No zároveň partneři a manželé.

Všichni vnímáme, že vztahy v starých nastaveních nefungují a způsobují nám zranění. My bohužel nemáme za svými zády předků, kteří by nám poskytli zdravé modely, jak žít ve vztazích. Pokud se podíváme na svých rodičů a prarodičů, vidíme v jejich vztazích bolest a smutek.

Dnešní člověk musí sám pro sebe objevit, jak žít a tvořit zdravý vzťah.My jako terapeuti viee, jak je důležité pro lidi nacházet vzory a modely, jak to může ve vztazích vypadat.

Přinášíme vám den workshopů, ve kterém se dozvíte jak vyměnit staré modely závislosti, manipulace a destruktivní komunikace. Za nové kódy svobody, spoluliečenia, spolutvorenia a komunikace, která přijímá a posiluje vztah.

Tímto dnem Vás provedou:

Pjér La chez a Jana Radová, Jaroslav Grunwald a Ramona Siringlen, manželé Weberovi, manželé Taran a Tara, manželé Igor Mihály a Mab Junga

Těšíme se na Vás

ONE

BIG

FAMILY

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

 

Thanks for submitting!